top of page

Zespoły

91276310_10157443097989983_4985716548229398528_n.jpg

MAJNE HENT / MOJE DŁONIE            kobieta / tradycja i rewolucja

Punktem wyjścia do projektu MAJNE HENT są fascynujące wiersze poetek jidysz, wydane w ostatnich latach w języku polskim. 

 "Mejne Hent" to opowieść inspirowana poetkami jidysz na kilkanaście instrumentów.

Odzwierciedla procesy rewolucji, dzięki którym żydowskie kobiety uzyskały możliwość działania zgodnie ze swoją wrażliwością, potrzebami, pragnieniami i możliwościami. Obnażone ramiona wychodzą ze strefy wstydu i stają się symbolem kobiecej wolności i samostanowienia. Dłonie są tutaj także innymi znakami, które w sposób uniwersalny opisują kondycję kobiety i kobiecości w kontekście kultury.

Dłonie, które łamią zakazy. Wyciągają się do miłości. Kreują. Przywracają harmonię światu. Mają moc tworzenia i niszczenia.

To historia o każdej kobiecie. O każdym człowieku. O nas. Dla was.

293A2128.jpg
fot.-Michał-Heller-4 cicha .jpg

Koncert “Jeden/Wiele” to połączenie tej bogatej mozaiki w jeden spójny program, w którym wszystkie Religie Księgi zabrzmią wspólnie, przemawiając niejako jednym głosem. Muzykę – niekiedy ekstatyczną, niekiedy kontemplacyjną a niekiedy bliską rytuału czy obrzędu – dopełniają języki sakralne (m.in cerkiewno-słowiański, łacina, arabski, hebrajski czy polski).

JIDYSZLAND – oparty jest na tekstach żydowskich poetów z Podlaskiego. Na koncert składają się utwory do tekstów żydowskich poetów pochodzących z Podlaskiego: Chaima Siemiatyckiego, Rabina Elizera Szulmana, Liby Bursztejn z Tykocina, czy Morrisa Rosenfelda z okolic Sejn. Słyszymy też tekst Rivki Tiktiner – XVI wiecznej uczonej mającej korzenie w tych stronach, zapisaną w archaicznym jidysz.

Jest też miejsce na pieśni będące świadectwami miejsc – jak „Bialystok main heim”.TATARSKI – oryginalna muzyka Tatarów przybyłych na Podlasie w XV wieku nie zachowała się. I choć Tatarzy polscy przez wieki kultywowali swoją orientalną kuchnię, obyczaje i religijną odrębność, muzyka, z którą przyjechali zamilkła wraz z ich językiem. Nikt dziś nie wie, co i jak grali, gdy przybyli do Polski. Cicha postanowiła wskrzesić tę zapomnianą muzykę.

karolinacicha.eu

KAROLINA CICHA & SPÓŁKA

 

KONCERT KARAIMSKI - Koncert jest pierwszą w Polsce tak obszerną monografią pieśni karaimskich ukazująca tę muzykę w rozległym kontekście kulturowym. Historia Karaimów na ziemiach naszego kraju liczy ponad sześćset lat. Karaimi przez wieki funkcjonowali na styku kultur i alfabetów, byli więc najczęściej tłumaczami w kontaktach królów polskich z Imperium Osmańskim.

(RUCH MUZYCZNY:
„Muzyka Karaimów w ujęciu Cichej i Spółki jest niezwykle przejmująca, nieco nostalgiczna. Na uwagę zasługują rozbudowane, lecz nienachalne aranżacje, ciekawe plany muzyczne, umiejętnie konstruowane przez etniczne perkusjonalia (Patrycja Betley) oraz instrumenty strunowe, na których grają Mateusz Szemraj (cymbały, saz, oud, kantele) i Karolina Matuszkiewicz (kemancze, skrzypce, śpiew).”
Ewelina Grygier, Dźwiękowy świat Karaimów, Ruch Muzyczny, Wydanie: #25–26/2020)

WIELOMA JĘZYKAMI – nawiązuje do tradycji Podlaskiego. To koncert na kilkanaście instrumentów i dziewięć języków, którymi posługują się mniejszości zamieszkujące ten skrawek Polski. Na koncercie usłyszymy piosenki w językach: ukraińskim, litewskim, rosyjskim, romskim, białoruskim, w jidysz, po polsku, tatarsku i w esperanto. “Jeden/Wiele” – pieśni chwalebne wielu świątyń, koncert sakralny. Obok katolickich skarbów muzyki sakralnej, takich jak “Kiedy ranne wstają zorze” z XVIII wieku usłyszymy tradycyjne pieśni ku chwale Boga innych tradycji Religii Księgi (np. staroobrzędową pieśń Irmologiona Supraskiego z XVI wieku, prawosławną pieśń z Liturgii świętego Bazylego, suficki poemat Rumiego z XIII wieku czy hebrajską pieśń mistyka Elazara Azikri z XVI wieku).

bottom of page